Ortodonti tedavilerinin özellikle çocuklara ve gençlere hitap ettiği düşünülse de son yıllarda tedavi materyallerindeki gelişmelerle birlikte erişkin ortodontisi de yaygınlaşmaktadır.

Yakın zamana kadar, tel tedavisi ihtiyacı bulunan yetişkin hastalar estetik kaygılardan dolayı çapraşık dişlerini çektirip ve/veya kestirip protez yaptırma yolunu tercih etmekte idi.

Ancak, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hastaların estetik konforunun artmasına bağlı olarak bireyler kendi doğal dişleri ile mutlu bir gülüşe kavuşmaktadırlar.

Günümüzde ortodonti kliniklerinde tedavi edilen hastaların yüzde 50’sini yetişkin hastalar oluşturmaktadır.

Artık yetişkin hastalar geleneksel tel tedavisi olarak bilinen metal görünümlü braketlere mahkum değildirler. Ortodonti alanındaki gelişmeler sayesinde tüm vakalarda sabit şeffaf braketler ve birçok vakada çıkartılabilir şeffaf plaklar kullanılarak sağlıklı ve başarılı ortodontik tedaviler yapabilmek mümkündür. Bunların yanında dişlerin ön yüzeyi yerine arka yüzeyine takılan yani görünmeyen sabit lingual braketleri de unutmamak gerekir.

Güzel bir gülümsemede bireylerin düzgün dişlere sahip olmasının önemi büyüktür. Öyle ki çoğu bireyin gülüş ve konuşma esnasında elleriyle ağızlarını kapattıkları ve bunun sosyal yaşamlarını olumsuz etkilediği gözlenmektedir. Bu nedenle tedaviyle güzel bir gülüşe kavuşmak bireylerin yaşam kalitesini de arttıracaktır.                   

Ortognatik Cerrahi İle Birlikte Ortodontik Tedavi

Özellikle sadece dişlerden kaynaklanan ortodontik problemlerin tedavisinde yaş sınırlaması yoktur. Her yaşta ortodontik tedavi ve diş hareketi mümkündür. Ancak, çenelerin aşırı ya da yetersiz gelişimine bağlı problemler, büyüme gelişim döneminde tedavi edilmemiş ise, ortodontik tedavi ile birlikte cerrahi tedavi uygulanabilir. Bu tedavi sırasında ortodontist ve cerrah birlikte hareket ederek tedaviyi ve cerrahiyi planlar.

Ortognatik Cerrahi Tedavinin Aşamaları:

  1. Cerrahi öncesi ortodontik tedavi: Alt ve üst dişlerin sıralanması ve dekompazasyon tedavisini içeren bu dönem bir, bir buçuk yıl civarında sürer. Cerrahi planlama ve ameliyat sırasında kullanılacak olan plak hazırlanır.
  2. Cerrahi: Cerrahi operasyon; genel anestezi altında, yapılan planlama doğrultusunda cerrahi ekip tarafından gerçekleştirilir. Operasyon ortalama 3-5 saat sürer.
  3. Cerrahi sonrası ortodontik tedavi: Cerrahi sonrası ufak düzeltmelerin yapıldığı bu dönem 6-12 ay sürmektedir. Bu dönemin sonunda braketler çıkarılarak pekiştirme tedavisine geçilir.

 

Yetişkinlerde Destekleyici Ortodonti Tedavileri

 

          Yetişkin bir hastaya implant ve/veya protez uygulanacağında o bölgedeki eksik diş nedeniyle diğer dişler o bölgeye doğru eğilmiş ise, eğilen dişleri dikleştirmek amacıyla ortodonti tedavisi uygulanabilir. Böylece yerleştirilecek olan implant ve/veya protezin düzgün bir şekilde konumlandırılması ve sağlıklı bir şekilde uygulanması sağlanır.

 

Yetişkinlerde daha çok kemik erimesiyle birlikte birbirinden ayrılan dişler ortodontik tedavi ile birbirlerine yaklaştırılır ve dişler arasındaki boşluklar doğal olarak kapatılır. Tedavi sonrası uygulanan retansiyon telleri splint görevi görerek dişleri kemik içinde daha sağlam bir pozisyonda sabitler.