Sık Sorulan Sorular

XOrtodontik tedaviler yalnızca ortodonti hakkında ciddi düzeyde eğitim almış
kişiler tarafından yapılmalıdır. Ortodonti uzmanı/ortodontist, diş hekimliği
eğitiminin ardından en az 4 sene süren ortodonti uzmanlık eğitimini alan kişidir.
Uzmanlık süresince pratik ve teorik olarak ortodonti eğitimi alınır ve hasta
başında uygulamalar yapılır. Bu nedenle ortodontik probleminizin çözümü için
ortodontiste başvurmayı tercih edin.

Çenelerin konumundan kaynaklanan bozukluklar (ortopedik bozukluk) büyüme
gelişim döneminde tedavi edilirken, çenelerin normal olduğu sadece diş
çapraşıklığı bozuklukları her yaşta tedavi edilebilir. Ortognatik cerrahi tedavi
ise 18 yaşından sonra yapılır.

Yeni doğmuş bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Parmak
emme normal çocuklarda herhangi bir psikopatolojik etken olmaksızın 3-4
yaşlarına kadar görülen bir olgudur. Parmak emme ilk dönemlerde her ne kadar
masum ve zararsız olsa da, 3.5 yaşında bıraktırılmalıdır. Devam etmesi halinde
diş ve çene gelişiminde olumsuz ve kalıcı hasarlar meydana gelir ve
düzeltilebilmesi için çocuğun ciddi ve uzun süreli ortodontik tedavi görmesi
gerekir. Bu alışkanlık, gece yatarken ellere eldiven veya çorap geçirerek ya da
tırnaklara acı oje sürülerek önlenmeye çalışılmalıdır. Bu şekilde başarılamıyorsa
bir ortodontist tarafından ‘alışkanlık kırıcı apereyler’ uygulanabilir.

Çocuğun ilk ortodontik muayenesinin 6-7 yaşlarında, alt ve üst ön dişler
sürdükten sonra yapılmasında fayda vardır. Bu dönemde çenelerin gelişimi ve
sürecek daimi dişler ile ilgili problemler fark edilebilir. Yapılacak olan
ortodontik tedavi tamamen bozukluğun şiddetine bağlıdır ve tedavi kararını
sadece ortodonti uzmanı vermelidir . Yapılacak erken bir teşhis ile ileride tedavi
edilmesi daha zor olan iskeletsel bozukluklar kolayca tedavi edilebilir, diş
çekimini gerektirecek durumlar önlenebilir. Ayrıca tedavi süresi de kısaltılıp
tedavi maliyeti düşürülebilir.

Hasta ile yapılan ilk randevuda, hastanın diş ve çene estetiğini değerlendirmek
amacıyla ortodonti uzmanı tarafından detaylı muayene yapılır. Hastanın da
görüşü alınarak tedavinin metal braket, şeffaf braket, şeffaf plak, lingual
braketle mi yapılacağına ilişkin karar verilir. Ortodontik tedavinin maliyeti ve
ödeme koşulları hakkında bilgilendirme yapılır. Tel tedavisinin süreci hakkında
hastaya bilgiler verilir.

Her türlü ilacın ve röntgenin az da olsa yan etkisi ve zararı vardır. Elbette ki
röngen ışınları zararlıdır fakat günümüz teknolojisinde, diş röntgenlerinin dozu,
diğer radyasyon kaynaklarına göre oldukça azdır. Mikrodalga fırınlar,
televizyonlar, cep telefonları ve hatta fön makinaları ciddi oranda
elektromanyetik radyasyon yayarlar ve kontrolsüz olarak kullanılırlar. Yapılacak
olan tedavide, doktor fayda ve zarar hesabı yaparak gerekli görürse röntgen
talebinde bulunur.

Randevular hastanın durumuna göre düzenlenmektedir. Sabit ortodontik tedavi
gören hastalarda kontrol randevuları 4-6 hafta arasında değişmektedir. Daha sık
kontrol gerektiren özel durumlar da olabilmektedir. Düşünülenin aksine
Seanslara daha sık gelip gitmekle tedavi süresi kısalmaz. Aksine bu durum
dişlerinize zarar verir ve tedaviyi uzatabilir.
.

Dünya genelinde ortodontik tedavi amaçlı çekim oranı % 35-40 arasında
değişmektedir. Tel tedavisi amacı ile diş çekilmesi hastalar tarafından tercih
edilmeyen ve çekinilen bir durumdur. Diş çekimine karar vermede, alt ve üst
çenedeki diş çapraşıklık miktarı, alt ve üst çenenin büyüme şekli ve hastanın yüz
profili gibi kriterler esas alınır. Diş çekimi ile kazanılan boşluklar, çarpık
dişlerin düzeltilmesi için kullanılır. Tedavi sonunda ağızda her hangi bir boşluk
kalmaz. Eğer çekimli bir tedavi kararı alındıysa bunun nedeni tedaviye
başlamadan önce hastaya iyice anlatılmalıdır.

Son yıllarda metal braketlere göre daha az dikkat çeken diş renginde şeffaf
braketlerin kullanımı artmıştır. Ayrıca dişlerin dile bakan yüzeylerine
yerleştirilen braket sistemleri (lingual braket) geliştirilmiştir.

Ortodontik tedavi 12-24 ay kadar sürebilir. Bu tedavi sonrasında genellikle 2
sene kadar daha hasta takibine devam edilir. Tedavi maliyetinin içerisinde,
kullanılan malzemeler, her seansta uzman hekim muayenesinin de dahil olduğu
düşünülürse bu tedavi için pahalı tanımlaması yapmak zordur. Ayrıca, her
hastanın bütçesine uygun ödeme planları oluşturulabilmektedir.

Diş teli fiyatı ; tedavi süresi, dişlerdeki çapraşıklığın miktarı, çene bozukluğunun
seviyesi kullanılan diş teli türü ve kalitesi, hasta yaşına göre değişmektedir.

Ortodontik tedavinin temel ve asıl hedefleri; çiğneme ve konuşma
fonksiyonunun sağlanması, çapraşıklığın giderilmesi ile ağız hijyeninin daha iyi
sağlanmasına yardımcı olunması, estetiğin sağlanması , hastaya uygun gülüş
tasarımı ile hastanın toplum içinde kendine olan güvenini artırarak psikolojik
problemlerin ortadan kaldırılmasıdır.
.

Ortodontik bozukluğun şiddetine, hastanın yaşı ve uyumuna bağlı olarak 6 ay ile
3 yıl arasında (ort 1,5 - 2 yıl) değişebilir.

Diş ve çene bozukluklarının oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkisi
vardır. Kalıtsal sebepler, beslenme bozuklukları, diş çürükleri, dişeti
problemleri, erken süt dişi kayıpları, ağız solunumu, atipik (bebeksi) yutkunma,
uzun süre yalancı emzik kullanımı, parmak emme, dudak emme, diş sıkma,
tırnak yeme, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar, hormonal düzensizlikler ve
sistemik hastalıklar gibi sorunlar diş çapraşıklığı yapabilir.

Toplum içinde süt dişleriyle ilgili bilinen en yaygın yanlış, süt dişlerinin gelip
geçici olduğu ve fırçalanmalarının çok önemli olmadığıdır. Süt dişlerinin en
önemli faydası, çene-yüz iskelet sisteminin gelişimine katkıda bulunması ve
yerlerine gelecek daimi dişler için rehberlik görevi görmeleridir. Süt dişlerinin
erken kaybında hem çene kemikleri gereken genişlemeyi sağlayamaz hem de
sürmekte olan daimi dişlere rehberlik edemez. Bu açıdan da süt dişlenmenin
korunması, daimi dişlerin sağlığı açısından çok önemlidir.

Özellikle fazla şekerli yiyeceklerle beslenme, ortodontik bozukluklara neden
olmaktadır. Fazla şekerli beslenme sonucu diş çürüğü oluşur. Çürük nedeniyle
diş kayıpları (çekim) olduğunda, çekim boşluğuna komşu dişlerin hareketi
sonucu ortodontik bozukluklar oluşur. Ayrıca Proteinler, D, A, B1, B2
vitaminleri ve Kalsiyum eksikliğinin, diş ve çene bozuklukları oluşumunu
kolaylaştırdığı yönünde araştırmalar vardır.

Dişler kapatıldığında üst-alt yönde açıklık varsa, üst çene alttan daha darsa,
dişler arasında boşluklar varsa, alt ya da üst çene diğerinden çok fazla önde ya
da gerideyse en kısa zamanda ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmeniz
gerekmektedir.

Ortodontik tedavi her yaşta yapılabilir. Her yaşa göre uygulanabilen tedavi
yöntemleri ve tedavi hedefleri vardır. Erişkin hastalarda genellikle şeffaf
braketler ve lingual teknik (görünmeyen tel) kullanılır. Uygun durumlarda diş
>telleri yerine takıp çıkartılabilir şeffaf plaklarla da tedavi yapılabilir.
Erişkinlerde destekleyici tedavi de yaygındır. Diş çapraşıklığı ile birlikte çene ve
kapanış bozukluğu da mevcutsa ortognatik cerrahi yapılabilir.

Destekleyici ortodonti, protetik tedavi ya da diş eti tedavisi öncesinde yapılan
ortodontik tedavidir. Bu tedavi sayesinde implant ve protezler yapılmadan önce,
eğilmiş dişler düzeltilir ve implantın daha doğru bir konuma yerleştirilmesi
sağlanır. Diş eti tedavisinden önce yapılan ortodontik tedavi sayesinde de
hastalar diş temizliklerini daha kolay yapabilirler. Düzgün sıralı dişler, yiyecek
artıklarının kolay temizlenmesi açısından, diş eti hastalıklarına yakalanma
riskini de azaltır.

Bazı çene ve kapanış bozukluklarının tedavisinde, eğer alt veya üst çene çok
önde, geride ya da yanda konumlanmışsa tek başına ortodontik tedavi yetersiz
kalabilir. Böyle durumlarda ihtiyaç duyulan düzeltimin sağlanması için
ortodontik tedavinin bir parçası olarak çenelere cerrahi uygulanması gerekebilir.
Cerrahi sonrasında çok kısa sürede elde edilen estetik sonuç başarılı olmakta ve
günümüzde ortognatik cerrahi tedavi gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Tellerin takılıp çıkarılması sırasında hastalara ağrı verecek bir durum söz konusu
değildir. Bu yüzden ortodontik tedavi sırasında iğne yapmaya gerek yoktur. Diş
telleri, tedavinin ilk bir kaç günü yanaklara ve diş etlerine rahatsızlık verebilir ve
hafif ağrıya sebep olabilir. Ancak ağrı kesici kullanımına pek gerek
duyulmamaktadır. 1 hafta içerisinde bütün şikayetler ortadan kalkar.

Teller genelde konuşmayı etkilemez. Dilin hareket sınırları içerisinde kullanılan
bazı teller (dil önleyici, nance gibi) takıldıktan sonraki ilk günlerde konuşmayı
olumsuz etkileyebilir. Fakat dilin bölgeye tekrar uyum sağlamasıyla bu durum
ortadan kalkar.

Sabit diş tellerinin iki ana çeşidi vardır. Bunlar metal braketler ve şeffaf
braketlerdir. Metal braketlerde diş telleri daha fazla görünmektedir fakat
temizliği ve korunması daha kolaydır. Şeffaf tellerde ise hemen hemen hiç
görünmeden tedavi olmak mümkündür. Son yıllarda lingual ortodonti denen
içten takılan görünmeyen diş telleri uygulanmaya başlanmıştır.

Ortodontik tedavi sırasında dişlerin hareket edebilmeleri için etraflarındaki
kemiğin hareket yönünde yıkımı gereklidir. Bu nedenle, dişlerin sallanması
normaldir.

Tellerin takılma işlemi vakaya bağlı olarak 20 dk.-45 dk arasında değişir.

Diş telleri takıldıktan sonra, dikkat etmeniz gereken en önemli şey ağız temizliği
ve yenilen gıdalara özen gösterilmesidir. Çapraşık dişlerde besin birikimi
düzgün dişlere göre çok daha fazla olmaktadır. Çapraşık dişler üzerine, birçok
girinti ve çıkıntıya sahip tellerin de yapıştırılmasıyla, aşırı bir besin birikimi
olmaktadır. Bu besin artıklarının bakteriler tarafından parçalanmasıyla oluşan
asitler, hem diş çürükleri ve dişeti hastalıkları(dişeti iltihabi) için uygun bir
ortam oluşturmakta hem de dişler üzerine yapıştırılan tellerin(braket) kopmasına
neden olmaktadır. Bu yüzden ağız temizliği gerektiği gibi yapılmalı, şekerli,
asitli, yapışkan ve sert gıdalardan kaçınılmalıdır.

Tellerin direkt olarak diş çürütücü bir etkisi yoktur. Sadece besin birikimini
artırdıklarından dişler yeteri kadar fırçalanmadığında çürük oluşumu için uygun
bir ortam oluştururlar. Bu yüzden her öğünden sonra dişler fırçalanmalıdır. Diş
telleri fırçalanırken özellikle braketlerin çevresinin çok iyi temizlenmesi
önemlidir.

Diş tellerinin direkt olarak diş etleri üzerine bir zararı yoktur. Besin birikimini
artırdıkları için dişler iyi fırçalanmadığında diş ve dişeti hastalıkları için uygun
bir ortam oluştururlar. Ağız kokusunun birçok nedeni vardır. Genel sağlığınızı
ilgilendiren bir hastalık(seker has. gibi) ağız kokusuna neden olabilir veya dişler
iyi fırçalanmadığında oluşan diş ve dişeti hastalıkları ağız kokusu yapabilir.

Diş çapraşıklıkları ve çene bozuklukları, estetik problemlerin yanısıra, çiğneme
bozuklukları, çene eklemi ağrıları ve kilitlenmeler, konuşma problemleri, diş
çürükleri ve dişeti iltihaplarına sebep olabilir. Çapraşık dişlerin temizlenmesi zor
olduğundan diş çürüğü, diş eti iltihabi ve diş eti çekilmesi gibi durumlar, düzenli
diş dizisi olan bir bireye nazaran daha kolay oluşacaktır. Dişlerinizin düzgün
kapanmiyor olmasi, çene eklemlerinize normalden daha fazla baski gelmesine
sebep olup, uzun dönemde agiz açip kapama kisitlamalari, çene kilitlenmesi gibi
problemlere yol açabilir. Ayrıca ortodontik bozukluklar kişinin kendine olan
güvenini azaltarak psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ortodontik
tedavi yapılarak tüm bu problemlere yönelik önlemler alınmış olunur.

Diş telleri sağlığa zararlı değildir Metale karşı alerjiniz yoksa endişelenmenizi
gerektirecek bir durum yoktur. Çünkü ortodontide kullanılan bütün metaller
hastaların sağlığı düşünülerek üretilmiştir.

Ağız dışından takılan ortodontik apereyler kullanıyorsanız spor yapmanız zor
olacaktır. Ağız dışı apareylerin spor esnasında çıkarılması önerilir. Braketler ise
spor yapmak için bir engel teşkil etmez. Ancak herhangi bir çarpma ya da düşme
sırasında oluşabilecek yaralanmaların önlenmesi için koruyucu apereyler
kullanılabilir.

Tedavi boyunca dişlerinizi düzenli olarak fırçalarsanız hiçbir leke
kalmayacaktır.

Diş telleri çıkarıldıktan sonra dişler eski pozisyonlarına dönmek isterler. Dişleri
mevcut pozisyonlarında tutmak için sabit ya da hareketli pekiştirme apareyleri
kullanılır. Bu apareyler önerilen sürelerde kullanılmazsa dişler tekrar
bozulabilir.

Diş telleri çıkarıldıktan sonra dişler eski pozisyonlarına dönmek isterler. Dişleri
mevcut pozisyonlarında tutmak için sabit ya da hareketli pekiştirme apareyleri
kullanılır. Bu apareyler önerilen sürelerde kullanılmazsa dişler tekrar
bozulabilir.